NAV Sande og sosiale tjenester har lokaliteter på Sande rådhus

Hovedsiden NAV

Nøkkelinformasjon

Sosiale tjenester Prosjekter og tiltak rettet mot familien.
Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig
inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.
Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning NAV Sande gir økonomisk veiledning/gjeldrådgivning til personer med økonomiske problemer.
Bostøtte Bostøtte er en statlig behovsprøvd støtteordning som administreres av Husbanken og kommunen/NAV. Formålet er å hjelpe de som har lave inntekter og høye boutgifter. 

Åpningstider

Mandag - fredag 09 - 15

Telefon

NAV sentralt: 09 –15    55 55 33 33

E-post

Besøksadresse

Prestegårdsalleen 35