NAV Holmestrand - Sande leverer tjenester på vegne av Arbeids- og velferdsetaten, Holmestrand og Sande kommuner til innbyggerne i Holmestand og Sande kommuner. Tjenestene og kontoret styres gjennom en vertskommune avtale mellom Holmestrand og Sande kommune samt et partnerskap mellom NAV Vestfold og Holmestrand kommune.

Sjekk ut NAVs hjemmesider for mer informasjon

NAV Holmestrand - Sande har som hovedoppgave å bistå personer ut i arbeid og ivareta inntektssikring for den enkelte gjennom de ulike ordningene som NAV forvalter.

MER OM OSS

Kontoret bistår også bedrifter med å få nødvendig tilgang til kompetent arbeidskraft. Bedrifter kan kontakte markedsavdelingen og få bistand til å få rekruttert tilgjengelig arbeidskraft. Bedrifter kan også kontakte oss på eget nummer: 55 55 33 36, tastevalg 1

I tillegg til statlige tjenestene leverer NAV Holmestrand – Sande følgende kommunale tjenester:

Vi anbefaler alle våre brukere om å kontakte oss via våre selvbetjeningsløsninger på nettsiden www.nav.no eller på telefon 55 55 33 33.

Nøkkelinformasjon

HER FINNER DU OSS

Langgaten 37, 2 etasje. Det er mulig å bruke heis.
Postadressen er: PB 213, 3081 Holmestand

Åpningstider

Mandag - fredag 09 - 15

Telefon

55 55 33 33

Besøksadresse

Langgaten 37, Holmestrand