NAV Holmestrand - Sande og sosiale tjenester finner du i Langgaten 35 i Holmestrand.

Hovedsiden NAV

Nøkkelinformasjon

Sosiale tjenester Prosjekter og tiltak rettet mot familien.
Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig
inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.
Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning NAV Sande gir økonomisk veiledning/gjeldrådgivning til personer med økonomiske problemer.
Bostøtte Bostøtte er en statlig behovsprøvd støtteordning som administreres av Husbanken og kommunen/NAV. Formålet er å hjelpe de som har lave inntekter og høye boutgifter. 

Er du personbruker hos NAV skal du ikke henvende deg til NAV via e-post eller faks. Har du spørsmål om arbeid, familieytelser eller pensjon, kan du kontakte NAV skriftlig i NAVs sikre elektronisk kanal. Du kan også kontakte NAV på telefon

Åpningstider

Mandag - fredag 09 - 15

Telefon

55 55 33 33

Besøksadresse

Langgaten 37, Holmestrand