Kommunens kreftkoordinator kan bistå pasienter og deres pårørende i alle faser av sykdommen.Det er ikke nødvendig med henvisning for å ta kontakt med kreftkoordinator.Kommunens kreftkoordinator har oversikt over relevante tilbud og tjenester for kreftpasienter og hjelper til med å samordne tilbud og tjenester i kommunen.

Kreftkoordinator kan bistå med:

  • informasjon, råd, veiledning og støtte til kreftsyke og deres pårørende
  • informasjon knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg med livets slutt
  • hjemmebesøk hos pasient og pårørende for samtale og veiledning
  • hjelp til oppfølging av barn og unge som pårørende
  • legge til rette for en enklere hverdag for pasient og pårørende
  • hjelp til å komme i kontakt med andre aktuelle instanser, det være seg tjenestekontor, fysioterapi, ergoterapi, hjelpemidler, hjemmesykepleien, helsesøster, NAV osv

Vi tilbyr:

Dialogkafe
Velkommen til dialogkafe på det Gule huset i Sande. Dette er et uformelt møtested for deg som har eller har hatt kreft samt deres pårørende. Kafeen driftes i samarbeid med Kreftkoordinator, Frivilligsentralen og Røde kors. Tilbudet koster kr 30,- og da vil dere få servert kaffe/te og rundstykker. Vi holder åpent hver annen onsdag fra kl. 11.00 til 13.00.

Informasjon: Kreftkoordinator Heidi Eriksen, Sande kommune, tlf: 950 09 130

Kontaktinformasjon:
Pasient, pårørende eller samarbeidspartnere kan ta kontakt med kreftkoordinator Heidi Eriksen på e-post  eller telefon 950 09 130. Du kan også kontakte hjemmesykepleien for å komme i kontakt med kreftkoordinator.