Heidi Eriksen er kreftkoordinator i Sande kommune. Hennes viktigste oppgave er å gi veiledning og råd til kreftpasienter og deres pårørende for å sikre best mulig livskvalitet og trygghet

Kreftkoordinator kan gi pasient og pårørende: 

  • Råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehablilitering eller omsorg ved livets slutt
  • Orientering om relevante tilbud og tjenester fra kommunen
  • Hjelp tiloppfølging av barn og ungdom som er pårørende

Kontaktinformasjon:

Heidi Eriksen er tilknyttet hjemmesykepleien og holder til på Sandetun. Du treffer henne på e-post  eller telefon 950 09 130. Du kan også kontakte hjemmesykepleien for å komme i kontakt med kreftkoordinator.