Koordinerende enhet skal sikre et helhetlig og tverrfaglig perspektiv og tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Fokus er på kvaliteten i tilbudet overfor bruker og samtidig en best mulig ressursutnyttelse for kommunen.

Henvisning eller forespørsler rettes til Koordinerende enhet v/Servicekontoret.

Nøkkelinformasjon

Nyttige lenker:
Plan for IP koordinator og koordinerende enhet
Henvisning