Det ytes helsehjelp og praktisk bistand til alle tjenestemottakere som bor eller oppholder seg i Sande kommune.

Ansatte har fast arbeidssted, men brukes også på andre områder når deres kompetanse etterspørres. Det er sykepleiere, psykiatriske sykepleiere, spesialsykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter blandt de ansatte.

Kommunens utstrekning og bosettingsmønster gjør at ansatte må bruke bil i tjenesten. De kjører biler med Sande kommunes logo på siden.

Alle ansatte skal ha synlig tjenestebevis.

Nøkkelinformasjon

Søk tjeneste

Åpningstider

Tjenestekontoret kan nås via telefon: 913 11 241
epost:

E-post

Besøksadresse

Prestegårdsalleen 35