Det ytes helsehjelp og praktisk bistand til alle tjenestemottakere som bor eller oppholder seg i Sande kommune.

Ansatte har fast arbeidssted, men brukes også på andre områder når deres kompetanse etterspørres. Det er sykepleiere, psykiatriske sykepleiere, spesialsykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter blandt de ansatte.

Kommunens utstrekning og bosettingsmønster gjør at ansatte må bruke bil i tjenesten. De kjører biler med Sande kommunes logo på siden.

Alle ansatte skal ha synlig tjenestebevis.

Nøkkelinformasjon

Søk tjeneste

Åpningstider

Hjemmesykepleiens vaktromstelefon er i bruk mellom 8-15, etter 15 og på kveld/helg/høytid må du ringe vakttelefon 911 00 865.

Telefon

Turid Traet, avdelingsleder hjemmehjelp/hjemmesykepleie i omsorgsboliger, 33 78 70 41                               Kristin Fjeld Hagen, avdelingsleder hjemmesykepleien, 33 78 70 42                   Vaktrom/dagsykepleier hjemmesykepleie/hjemmehjelp/omsorgsboliger 33 78 70 39/33 78 70 40

E-post

Besøksadresse

Prestegårdsalleen 35