Helsestasjon for barn

er kommunens tilbud til alle barn i aldersgruppen 0-6 år i Sande. Her kan foreldre/foresatte henvende seg for informasjon og veiledning om barns helse, utvikling og trivsel. Helsestasjonen er et frivillig tilbud.

Helsestasjon gir et gratis, tverrfaglig og helhetlig helsetilbud. Vi fokuserer på positive opplevelser og hjelp til å bygge gode og nære relasjoner mellom barn, unge og deres familier.

Helsestasjonen tilbyr

 • Hjembesøk
 • Ammeveiledning
 • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram
 • Helseundersøkelser i henhold til nasjonal faglig retningslinje for Helsestasjon- og      skolehelsetjeneste.
 • Individuell-/gruppe-veiledning
 • Støtte og hjelp til barn/familier med spesielle behov
 • Henvisning til andre instanser ved behov

På helsestasjon arbeider jordmor, helsesøstre, lege og fysioterapeut. Det er også psykolog tilknyttet helsestasjonen.

Helsestasjonen samarbeider med andre institusjoner som fastlegene, ergo/ fysioterapitjenesten, spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten, psykisk helse, PPT og barnevern.

Helsestasjonen har taushetsplikt og samarbeid med andre etater skjer i samråd med foreldrene.

Vennligst gi beskjed til helsestasjonen ved flytting.

Helsestasjon for ungdom

er et tilbud til ungdom mellom 13 og 20 år.

Samtaler om tema som påvirker helse og trivsel

 • Prevensjonsveiledning
 • Prevensjon
 • Testing av seksuelt overførbare sykdommer
 • Graviditetstest  

Det tilbys høsten 2016 HPV vaksinering av kvinner født fra 1991 og senere ved HFU. Vaksinen er gratis og består av 3 doser i løpet av 6-12 mnd. Vaksineringen må startes innen utgangen av 2018.

Tilbudet er gratis og det er ingen timebestilling hos helsesøster.

Ved behov for lege henviser vi til ungdommens fastlege.

 

Nøkkelinformasjon

Nyttige lenker:

Om helsestasjonstjenesten
Barns miljø og sikkerhet
Småbarnsforeldres rettigheter
Amming
Trygt sovemiljø
Mat og måltider for spedbarn
Når barnet skader seg

Vaksinasjon i barne og ungdomsalder
Norwegian childhood immunisation programme
Vaksinasjon mot tuberkulose, flere språk
Rotavirusvaksine, flere språk

Informasjon om mat og helse
Barneombudet
Ung - informasjon
HPV vaksine
Sex og samfunn
Psykisk helse

Tjenestebeskrivelse Helsestasjon for barn
Tjenestebeskrivelse Helsetasjon for ungdom

 

Åpningstider

Helsestasjon for barn: mandag til fredag 8-15.

Helsestasjon for ungdom: tirsdager kl. 14:30-17.

Telefon

Mandag til fredag 8-15, tlf: 33787000

E-post

Besøksadresse

Prestegårdsalleen 29