Dagsenter på Sandetun

Dagsenteret er et tilrettelagt tilbud for personer med demens sykdom. Dagsenteret holder til på Sandetun.

Dagsenter Sande produkter/EMPUS

Dagsenter ved Sande Produkter og EMPUS er et tilrettelagt tilbud til personer med fysisk/psykisk funksjonshemming, med så omfattende bistandsbehov at de faller utenfor andre typer arbeidsmarkedstiltak.

Nøkkelinformasjon

Søk tjeneste

Informasjon om virksomheten Sandetun pleie og rehabilitering
Informasjon om virksomheten Bolig og fritid

Åpningstider

Dagsenteret på Sandetun er åpent 2 dager pr. uke.

Dagsenteret ved Sande produkter er åpent alle hverdager.

Telefon

Mandag til fredag kommunenes servicekontor  8 - 15, tlf: 33787000                                                Sande produkter/EMPUS, tlf. 940 05 466

E-post