boliger og tjenester til mennesker med utviklingshemming

Bolig og fritid har omsorgsboliger som er tilrettelagt for mennesker med utviklingshemning. Vårt arbeid tar sikte på å opprettholde dagliglivets ferdigheter for beboerne, oppmuntre til selvstendighet og styrke nettverk, alt ut i fra beboernes individuelle behov. 

Bolig og fritid tilbyr også tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester til barn og unge, der formålet er å avlaste foreldre som til daglig utfører omsorgsarbeidet.

Vi gir også tjenester til de som bor i egen leilighete ute i kommunen. Målrettet miljøarbeid er redskap og verktøy i tjenesteytingen.

Nøkkelinformasjon

Nyttige lenker
Tjenestebeskrivelse omsorgsbolig
Tjenestebeskrivelse praktisk bistand
Tjenestebeskrivelse avlastning
Tjenestebeskrivelse dagaktivitet

Telefon

Elise Mørck, avdelingsleder mellom 08 - 15,     tlf: 932 69 338                                                        Vakttelefon mellom 08 - 21:                               Gruppe 1: 482 46 275                                           Gruppe 2: 482 15 947                                            Gruppe 3: 975 02 758

Besøksadresse

Prestegårdsalleen 17/19