Vielsesdagen

Hvem utfører seremonien

Ordfører og varaordfører er gitt myndighet til å gjennomføre vielsen.

Oppmøte

Vielsen vil finne sted i vielsesrommet i 2.etasje i Sande kommunelokale. Prestegårdsaleen 8. Dere bes møte opp 15 minutter før avtalt tid for vielsesseremonien. Inngangen til vigselsrommet vil være skiltet.

Om ønskelig kan vielsen forgå på ordførers kontor i rådhuset.

Legitimasjon

Utenfor vielsesrommet viser dere legitimasjon og går igjennom eventuelle tilpasninger som er avtalt om seremonien.

Gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde og personnummer.

Vitner

Dere må ha med to vitner som må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre personer som er myndige.

Vielsesseremonien

Dere blir vist inn i vielsesrommet sammen med gjestene. Den formelle delen av seremonien varer i  5 -10 minutter.

Vigsleren leser det borgerlige vielsesformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vielse. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklæres dere for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren en vigselsmelding.

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette før seremonien starter.

Kulturelle innslag

Det er mulig å tilpasse seremonien med for eksempel diktlesing, sang, musikk e.l. Dersom dere ønsker dette, er det viktig at vi får beskjed om dette på forhånd. Dere er selv ansvarlig for all praktisk organisering som er nødvendig for å gjennomføre slike tilpasninger.

Vi ber om at den ytre tidsrammen på 20 minutter holdes, da det normalt er andre par som venter på å gifte seg.

Fotografering

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Språk

Kommunen tilbyr å gjennomføre vigselen på enten norsk eller engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk og dekke utgiftene til dette.

Vigselsattest

Etter seremonien får dere med dere en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt av folkeregisteret.