Kostnader

Det er gratis å gifte seg i kommunen i kontortiden.

Det vil påløpe ekstra kostnader dersom det avtales vigsler på andre tidspunkter.