Frisklivsentral

Friskliv er et tilbud til personer som ønsker åendre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk.
Eget lavterskel aktivitetstilbud etter skoletid; for deg som ikke deltar i annen organisert idrett. Målgruppe: 8.-10.klasse.
Informasjon Friskliv UNG
Informasjonsark Friskliv