Balansegruppe

Systematisk styrke- og balansetrening i grupper på opptil 9 personer, forbeholdt eldre med balanseproblemer og fallproblematikk, som kan gå korte avstander uten ganghjelpemidler. Før oppstart og etter avslutning testes du grundig med ulike tester for å kartlegge ditt balanseproblem. Det er ansvarlig fysioterapeut som vurderer om du vil dra nytte av denne type behandling, og deltakelse er gratis. 

Treningen foregår tirsdager og torsdag fra 12.15-13.15 i treningsrommet på Sandetun. Deltakere får i første omgang mulighet til å delta i 24 treninger, fordelt på 12 uker.

Ansvarlig fysioterapeut og kontaktperson: Renate Thormodsrud, telefon 40 91 03 08