Aktiviteten

Aktiviteten har tilholdssted på Det Store Gule Huset. Aktiviteten er i utgangspunktet bemannet, men kan enkelte dager være brukerstyrt.Aktiviteten er også åpent for alle innbyggerne i Sande en dag i uka. Tilstede denne dagen er en ansatt fra psykisk helse og eventuelle studenter. Aktiviteten er et sted hvor det gjøres små og store aktiviteter, litt etter hva den enkelte selv også ønsker. Vet du om noen som kunne tenke seg å komme men synes det er vanskelig å møte opp? Be vedkommende ta kontakt!
Fredager 10 - 13.30. Kontaktperson Anita Stavdal, tlf: 90576184