Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som er bosatt i kommunen. Rettigheten gjelder hvis du har søkt innen fristen for hovedopptaket 1. mars, ønsker plass fra august og barnet fyller ett år innen utgangen av august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år, forutsatt at det er søkt innen fristen for hovedopptaket.

Søknadsskjema

Her finner du «elektronisk søknadsskjema for kommunale og private barnehager»Det skal fylles ut et søknadsskjema per barn.
Samme skjema benyttes dersom du ønsker å bytte barnehage.

Hovedopptaket

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars hvert år. Opptaket foregår i perioden mars-mai. Tilbud om plass vil bli sendt ut fortløpende fra slutten av mars. Deretter følger eventuell klagebehandling etter forvaltningsloven.

Du kan føre opp inntil to prioriterte barnehager på søknadsskjemaet. Er det ikke plass i en av disse, vil barnet bli tilbudt plass i en av de øvrige barnehagene i kommunen. 

Opptaket foretas etter barnehageloven og den enkelte barnehages opptakskriterier.