Informasjon og godkjenning (§5 og §6)

Generelle krav - risikovurdering (§7)

Utforming og innredning (§9)

Aktivitet og hvile (§10)

Mat (§11)

Psykososiale forhold (§12)

Rengjøring og vedlikehold (§13)

Sykdom, ulykker, skader, kriser (§14-15)

Tilrettelegging bassert på opplysninger om helseforhold (§16)

Smittevern (§17)

Inneklima og luftkvalitet (§19-21)

Drikkevann (§22)

Klage (§27)