Disse prisene gjelder fra 1. januar 2018

Plass

50%

60%

80%

100%

Pris

1.650

1.970

2.510

2.910

Det er vedtatt søskenmoderasjon uavhengig om du går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjon for det andre barnet er 30 %, og for det tredje barnet og oppover er det 50 %. Barnet med størst plass betaler full pris.

Matpenger kommer i tilegg.

Dersom familien eller husholdningen har en inntekt på mindre enn 533 500 kroner har man krav på resusert pris. Rettningslinjene for foreldrebetaling.

Søknadskjema for redusert betaling i barnehage.