I statsbudsjettet for 2019, ble det vedtatt å øke maksprisen for barnehageplass både fra 1. januar og 1. agust 2019.

Gamle og nye satser for 2019 vises i tabellen.

Plass

50%

60%

80%

100%

Pris fra 1.1

1.680

2.000

2.570

2.990

Pris fra 1.8

1.720

2.040

2.620

3.040

Det er vedtatt søskenmoderasjon uavhengig om du går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjon for det andre barnet er 30 %, og for det tredje barnet og oppover er det 50 %. Barnet med størst plass betaler full pris.

Matpenger kommer i tilegg.

Dersom familien eller husholdningen har en inntekt på mindre enn 557 333 kroner har man krav på resusert pris. Rettningslinjene for foreldrebetaling.

Søknadskjema for redusert betaling i barnehage.