Nøkkelinformasjon

Nordre Jarlsberg barnehage har seks avdelinger, og ligger naturskjønt til ved Nordre Jarlsberg Brygge.

Årsplanen i Nordre Jarlsberg barnehage består av "Virksomhetsplan" og "Årsplan". Den er laget med utgangspunkt i rammeplan for barnehager, og "Handlingsplan for barnehager 2013-2017".

Planen oppsummerer det pedagogiske innholdet i Nordre Jarlsberg barnehage, og definerer virksomhetens hovedmål og tiltak for å nå disse. Planen inneholder også beskrivelser rundt hvordan kvalitet og systematisk arbeid ivaretas på ulike områder av vårt virke. Planen skal fungere både som en arbeidsplan for personalet, og som et sted foreldre og andre interesserte kan finne informasjon om vårt faglige ståsted og innhold.

Planen er skrevet av pedagoggruppen i barnehagen, og forankret i hele personalgruppen gjennom diskusjon og arbeid med enkelttemaer.

Årsplanen som deles ut til foreldrene er laget med utgangspunkt i denne planen, og er kortfattet og enkel å forholde seg til.

Årsplan

Informasjonsbrosjyre

Åpningstider

mandag-fredag 7-17

Telefon

33 78 70 70

E-post

Besøksadresse

Willem Stiboltsvei 2
3077 Sande