Årsplanen i Haga barnehage består av "Pedagogisk plan for personalet" og "Årsplan". Den er laget med utgangspunkt i rammeplan for barnehager.

"Pedagogisk plan for personalet  – Haga barnehage 2018-2020”er revidert og vedtatt i SU 21.05.2019. 

Planen oppsummerer det pedagogiske innholdet i Haga barnehage, og definerer virksomhetens hovedmål og tiltak for å nå disse. Planen inneholder også beskrivelser rundt hvordan kvalitet og systematisk arbeid ivaretas på ulike områder av vårt virke. Planen skal fungere både som en arbeidsplan for personalet, og som et sted foreldre og andre interesserte kan finne informasjon om vårt faglige ståsted og innhold.

Planen er skrevet av pedagoggruppen i barnehagen, og forankret i hele personalgruppen gjennom diskusjon og arbeid med enkelttemaer.

Årsplanen som deles ut til foreldrene er laget med utgangspunkt i denne planen, og er kortfattet og enkel å forholde seg til.

Årsplan

Pedagogisk plan for personalet