Foreldre og foresatte med behov for drøfting, råd og veiledning rundt barn i barnehagealder kan ta kontakt med pedagogisk leder på avdeling eller med styrer ved barnehagen og be om å få være med i et BUFF- møte.

Hva er et BUFF- møte?

Et BUFF-møte er et møte for drøfting av utfordringer eller bekymring knyttet til et barns utvikling, og hvor en trenger å få belyst dette fra flere fagområder. Samtykke fra foreldre/ foresatte er en forutsetning for at de ulike aktørene kan utveksle informasjon om barn og unge. 

I tillegg til foreldre/ foresatte stiller representanter fra helsestasjonen, PPT og barnevernet og barnehagen i møtet. Møtet foregår i barnets barnehage.