Fra 1.5.2018 vil PP – tjenesten for Holmestrand og Sande være samlokalisert i lokaler i Langgata 47 i Holmestrand.

For mer informasjon, henvises til Holmestrand kommune sin hjemmeside

Kontaktinformasjon

Faglig leder PPT - Evguenia Romanova

Sande Rådhus bygg B Postboks 300, 3071 Sande

Telefon: 33 78 70 00