Bakgrunn

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er lovhjemlet i opplæringslovens § 5-6. PPT er en sakkyndig instans som utreder vansker i forhold til opplæring i førskolealder, i skolealder og for voksne. For å få spesialepedagogisk hjelp i opplæringen, må det foreligge en sakkyndig vurdering som utreder behovet for slik hjelp. PPT skal også gi råd og veiledning i barnehager og skoler i forhold til systemrettet arbeid og utvikling av virksomheten.

Brukergruppe 

 • Barn (familier med barn) fra 0–16 år, som har behov for særskilt hjelp til opplæring/utvikling.
 • Voksne som har behov for voksenopplæring, og trenger spesialpedagogisk støtte i opplæringen.
 • Skoler og barnehager i kommunen.
 • Henvisningsskjema PPT

Elever i videregående skole får denne hjelpen fra PPT Vestfold for videregående opplæring, Vestfold fylkeskommune. De har kontorer i Tønsberg. Les mer på fylkeskommunens nettsider.

Tjenester som tilbys          

 • Kartlegging, utredning for vansker i forhold til opplæring/utvikling.
 • Sakkyndig utredning av ev. behov for spesialundervisning etter opplæringsloven for:
  • Elever i grunnskole.
  • Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder.
  • Tegnspråkopplæring for elever i grunnskolen.
  • Punktskrift opplæring m.m. (også mobilitet).
  • Rett til spesialundervisning på grunnskolens område, (opplæring for voksne etter videregående).
 • Veiledning til foresatte, skole og barnehage i forhold til barn/voksne med særskilte behov i fht. opplæring.
 • Veiledning til skole og barnehage på systemnivå, kompetanseheving –utvikling.
 • Viderehenvisning til Statped.

Andre opplysninger

PPTs ansatte arbeider mye ute på skoler og barnehager. Henvendelser kan rettes til Servicekontoret på tlf. 33 78 70 00. De vil være behjelpelig med å legge igjen beskjed slik at vi kan ringe tilbake.

Kontaktinformasjon

Faglig leder PPT - Evguenia Romanova

Sande Rådhus bygg B Postboks 300, 3071 Sande

Telefon: 33 78 70 00