Ønsker du å være fysisk aktiv, men synes at det er vanskelig å komme i gang? Da kan frisklivsresepten være noe for deg. Fysisk aktivitet og et sunt kosthold er viktig for god helse og trivsel.
Frisklivsresepten passer for alle som ønsker å gjøre endringer innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, og som ønsker støtte til praktisk tilrettelegging og/eller motivasjon.

Å være fysisk aktiv kan gi deg overskudd, energi, redusere stress og fremme sosialt samvær. Det er aldri for sent å begynne. Sunt kosthold og fysisk aktivitet beskytter mot, og er ofte en effektiv behandling for, en rekke sykdommer. Eksempel på dette er høyt blodtrykk, diabetes type 2, overvekt, psykiske lidelser og muskel og skjelettlidelser. Frisklivsresepten kan fås av fastlege, annet helsepersonell eller NAV. Du kan også ta kontakt selv. Det gis tilbud om fysisk aktivitet i gruppe to ganger i uken. Treningen foregår ute, og ledes av fysioterapeut. Ved oppstart og etter endt reseptperiode, gis det tilbud om en samtale med frisklivsveileder, og test av fysisk form.

Det holdes flere kurs for endring av vaner se lenkene nedenfor.

Sande har eget lavterskel aktivitetstilbud etter skoletid; for deg som ikke deltar i annen organisert idrett. Målgruppe: 4.-7. klasse og 8.-10.klasse. Se mer informasjon under friskliv Ung.

Friskliv Holmestrand og Sande 2019
Friskliv ung 8. - 10. klasse
Friskliv ung barneskole
Bra mat for bedre helse
Snus og røykeslutt
Søvn
KID (kurs i depresjonsmestring)
KIB (kurs i belastningsmestring)

Les mer om frisklivsentralen her