Sande kommune har 4 valgkretser og ett valglokale i hver krets.

Vi ønsker at du stemmer i "ditt" valglokale, men det gjør ingen ting om du velger å stemme i ett av de andre vallokalene.

Oversikt og adresse til valglokalene