Valgmanntallet legges ut til offentlig ettersyn i juli. Dersom du ikke finner ditt navn i manntallet, kan du søke valgstyret om å bli ført inn. Det kan skje samtidig med at du forhåndsstemmer, eller du kan sende en henvendelse til valgstyret i din hjemkommune.

Hva regnes som hjemkommune når det gjelder manntall?

Det er den kommunen du ifølge folkeregisteret er bosatt 30. juni i valgåret som regnes som din hjemkommune. I folkeregisteret er det dato for mottak av flyttemelding som er avgjørende.