Alle må vise legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde. Som eksempler kan nevnes bankkort med bilde, førerkort og pass.

Det er en stor fordel om du har med valgkort, men det er ikke påbudt. Dersom du ikke har mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, møter du likevel opp i valglokalet for å stemme.

Kort oppsummert: Husk legitimasjon - og ta veldig gjerne med valgkort!