Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan avgi forhåndsstemme hjemme. Dette foregår ved at to stemmemottakere kommer hjem til velgeren på et nærmere avtalt tidspunkt.

Frist for å søke om hjemmestemming er tirsdag 5. september 2017.

Det kan søkes på følgende måter:

  • Ring servicekontoret på telefon 33 78 70 00
  • Send epost til 
  • Skriv brev til  Sande kommune, postboks 300, 3071 Sande i Vestfold

Det er ingen formelle krav til innholdet i søknaden, men det må fremgå at velgeren er syk eller ufør og derfor ikke er i stand til å forhåndsstemme et annet sted.