Stortingsvalget:

For å ha stemmerett til stortingsvalget må du være norsk statsborger og ha fylt 18 år innen utgangen av 2017 (født 1999 eller tidligere).

For å ha stemmerett i Sande må du være folkeregisterført som bosatt i Sande 30. juni 2017. Med dette menes at folkeregisteret må ha mottatt melding om flytting senest den datoen. Eksempel: Melder du flytting fra Bergen til Sande 1. august, har du stemmerett i Bergen.

Må alle stemme i den kommunen de er manntallsført?

På valgdagen JA, men du kan forhåndsstemme fra hvor du enn er i verden. Stemmen sendes i posten til hjemkommunen. Bor du langt hjemmefra, bør du derfor forhåndsstemme i god tid.

Sametingsvalget:

For å har stemmerett til sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Hvis du ikke allerede står i manntallet, må du registrere deg senest 30. juni 2017 for å få stemmerett ved årets valg.