Du kan forhåndsstemme ved et stemmemottak i Sande selv om du er manntallsført i en annen kommune. På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført.

Ordinær forhåndsstemmegivning i perioden fra og med torsdag 10.08.2017 til og med fredag 08.09.2017 på

Sande rådhus, alle hverdager fra kl 08:00 - 15:00

Sande bibliotek

Mandag:  11.00 - 19.00
Tirsdag:    08.30 - 14.00
Onsdag:   11.00 - 19.00
Torsdag:  11.00 - 19.00
Fredag:    08.30 - 14.00
Lørdag:    11.00 - 15.00

Ingen forhåndsstemming lørdag 9. september.

Brevstemming fra utlandet

Dersom du befinner deg i utlandet og ikke kan oppsøke stemmemottaker, har du muligheten til å brevstemme. Du trenger et blankt ark og tre konvolutter, gjerne av ulik størrelse. Det gjøres slik:

 1. Bruk det blanke arket som stemmeseddel til stortingsvalget. Skriv på “Stortingsvalg 2017” og navnet på det partiet du stemmer på.

 2. Legg stemmeseddelen i konvolutt nr 1.

 3. Legg deretter konvolutt nr 1 (med seddelen) ned i konvolutt nr 2

 4. Lim igjen konvolutt nr 2

 5. Utenpå konvolutt nr 2 skriver du:

  1. “Brevstemme - Stortingsvalget 2017”

  2. Ditt navn og fødselsdato

  3. Din adresse i Sande pr 30.6.2017, eventuelt siste adresse før flytting til utlandet

  4. Sted, dato og underskrift

 6. Legg deretter konvolutt nr 2 ned i konvolutt nr 3 og skriv utenpå:

Valgstyret i Sande kommune
Postboks 300
3071 Sande i Vestfold
Norway - Norge