Kontrollutvalget har 5 medlemmer som er valgt av kommunestyret.

1. Aleksander Leet (H), leder
2. Siv Mette Moa (H)
3. Freddy Vogt (FrP)

4. Paul Gregersen (Sp), nestleder
5. Kristine Flåtten (A) 

Varalist for nr. 1,2 og 3
Steinar Hole
Knut Anderss Berg
Anne Cathrine Vogt

Vara for nr. 4
Unni Onsaker Berg (Sp)

Vara for nr. 5 
Ole Danielsen (A)