Ordfører Elin Gran Weggesrud representerer Arbeiderparti og er valgt for perioden 2015 - 2019.

Ordføreren har det høyeste tillitsvervet i kommunen. Det er ordføreren som leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Ordførerens oppgave er å ta beslutninger sammen med sine folkevalgte på vegne av innbyggerne.

Ordførers daglige gjøremål er å holde tett kontakt med rådmannen, representere kommunen ved offisielle anledninger, ha kontakt med kommunens innbyggere og være Sande kommunes ansikt utad.

Elin kan kontaktes på e-post