Kommunestyret er innkalt til ekstraordinært kommunestyremet fredag kl 17:00 på Kommunelokalet.

Tema: Kommunereformen.