I forbindelse med budsjettarbeidet for 2019-2022 har rådmannen tatt utgangspunkt i tjenesteanalyser innenfor områdene grunnskole, pleie og omsorg samt barnevern hvor det fremkommer mulige innsparingsområder for ny kommune. Tjenesteanalysene legges frem som orienteringssak i formannskap 27. november og kommunestyret 11. desember, i samme møteserie som budsjett og økonomiplan/ handlingsprogram behandles.

Tjenesteanalyser: