Kommunestyret vedtok 11. desember 2018 handlingsprogram 2019-2022, med økonomiplan og årsbudsjett 2019.

Her kan du lese web-versjonen av handlingsprogrammet.

Her kan du lese handlingsprogrammet i PDF-format

Kommunestyrets behandling av handlingsprogrammet