Rådmannen har lagt fram forslag til handlingsprogram 2019-2022, med økonomiplan og årsbudsjett 2019. Handlingsprogrammet behandles av formannskapet 27. november og kommunestyret 11. desember.

Her kan du lese web-versjonen av handlingsprogrammet.

Her kan du lese handlingsprogrammet i PDF-format

Satser gebyrer og brukerbetaling (Vedtatte satser)

Rådmannen har laget tre analayser som danner grunnlag for deler av budsjettforslaget.