Kommunestyret vedtok 12. desember 2017 handlingsprogram 2018-2021, med økonomiplan og årsbudsjett 2018.

Her kan du lese web-versjonen av handlingsprogrammet.

Her kan du lese handlingsprogrammet i PDF-format