Rådmannen har lagt fram forslag til handlingsprogram 2018-2021, med økonomiplan og årsbudsjett 2018. Handlingsprogrammet behandles av formannskapet 28.november og kommunestyret 12.desember.

Her kan du lese web-versjonen av handlingsprogrammet.

Her kan du lese handlingsprogrammet i PDF-format