Budsjett

Årsrapport

Her finner du økonomiske rapporter (årsmelding) fra Sande kommune.

Finansreglement for Sande

Finansreglement for kommunen ble vedtatt av kommunestyret 09. desember 2009.

Kommunal- og regionaldepartementet fastsatte sommeren 2009 en ny forskrift om finansforvaltning for kommunene. Forskriften regulerer kravene til kommunes reglement, rutiner og rapportering på området, og den tydeliggjør ansvarsavdelingen mellom lokalpolitikerne og administrasjonen.

Du finner kommunens reglementet her.