Sande kommune bruker digital postkasse ved skriftlig kommunikasjon med innbyggere, organisasjoner, firmaer og offentlige virksomheter. Dette gjør vi for å gi bedre service og raskere svar.

Kommunen sender nå sine skritelige svar til din digitale postkasse. Avhengig av om du bruker Altinn, Digipost eller eBoks får du beskjed på SMS eller e-post om at det ligger post fra kommunen i din digitale postkasse.
Digital post er kryptert og er derfor en sikker kanal for kommunikasjon.

Forvaltningsloven ble endret i februar 2014 slik at digital kommunikasjon er hovedregelen når offentlige organer henvender seg til innbyggere og offentlige organer. Om innbyggere ikke ønsker digital kommunikasjon, må innbyggeren selv reservere seg mot dette.

Privatpersoner

Har du som innbygger valgt en digital postkasse vil vi sende til denne uavhengig om det er AltInn, Digipost eller E-boks.

Hva må jeg gjøre?

Vi anbefaler at alle som venter post fra kommunen, logger seg inn i digitale postkasse. De som ikke har opprettet digital postkasse, kan gjøre det enkelt her.  

Vil du ha brevet i posten?

Hvis du leser posten din i Altinn, får du den ikke på annen måte. Hvis du ikke leser posten der i løpet av to døgn, skriver vi ut dokumentene og sender de med Posten. Har du valgt Digipost eller E-boks så vil ikke dokumentene bli skrevet ut og sendt.

Kan jeg reservere meg?

Privatpersoner har rett til å reservere seg mot digital post.  https://www.norge.no/nb/reservasjon eller ringe 800 30 300. 

Næringsliv

Firmaer har ikke rett til å reservere seg mot digital post.

Hva må jeg gjøre?

Alle typer virksomheter må opprette en digital postkasse og registrere en varslingstjeneste med mobilnummer og/eller e-postadresse. Kommunen sender beskjed når det ligger post i firmaets digitale postkasse.

Adresseoppslag

Uavhengig om posten blir sendt digitalt eller på papir, så bruker vi den postadressen du har registrert hos folkeregisteret.

Mer informasjon om digitale postkasser finnes på www.norge.no