Fakturaadresse

Sande kommune
Postboks 300
3071 Sande i Vestfold

Kontonummer

8150.17.39936

Betaling fra utland: 
IBAN: NO72 8150 1739 936
BIC/SWIFT: DABANO22
Danske bank, Sondregt. 15, 7466 Trondheim, Norway

eFaktura og avtalegiro til privatkunder

Sande kommune tilbyr eFaktura og avtalegiro til privatkunder. Neste gang du mottar faktura kan du inngå avtale i nettbanken. Referansenr er de 6 første siffrene i KID-nummeret. Bruk siste faktura du har mottatt fra kommunen.

Organisasjonsnummer

938971471