Fakturaadresse

Sande kommune
Postboks 300
3071 Sande i Vestfold

Kontonummer

1503 96 63969

Betaling fra utland:

IBAN:                  NO93 1503 9663 969
BIC/SWIFT:         DNBANOKKXXX

DnB, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

eFaktura og avtalegiro til privatkunder

Sande kommune tilbyr eFaktura og avtalegiro til privatkunder. Neste gang du mottar faktura kan du inngå avtale i nettbanken. Referansenr er de 6 første siffrene i KID-nummeret. Bruk siste faktura du har mottatt fra kommunen.

Organisasjonsnummer

938971471