Utenom vår åpningstid har vi følgende vakttelefoner:

Teknisk vakt (døgnvakt): 900 26 214

Vann- og avløpsvakt (døgnvakt): 911 67 431

Vei- og brøytevakt (døgnvakt): 905 36 862

Sandetun sykehjem: tlf. 33 78 73 20

Hjemmesykepleien: tlf. 911 00 865

Barnevernvakten i Vestfold: tlf. 33 31 02 03

Barnas alarmtelefon: tlf. 116 111

Kommunens kriseteam: tlf.  901 35 083

Legevakten i Drammen:  tlf. 116 117