Sande ligger lengst nord i Vestfold, sentralt på østlandet. Det er kort avstand og god kommunikasjon til Drammen, Oslo og resten av Vestfold. Det bor ca. 10.000 innbyggere i Sande, og kommunen har en sterk befolkningsvekst. Kommunen har et areal på 178 kvadratkilometer.

Sandenaturen med vakkert kulturlandskap, en flott kyst, sjø og flotte skogområder byr på mange opplevelser – sommer som vinter. Kommunen har et rikt kulturliv med ca.100 lag og foreninger. Barnehager, skoler og omsorgstjenester er satsingsområder.

Se vår profileringsfilm.

Bla i Sandebrosjyren.