Gå til innhold

Kvalitetsutvikling og kompetanseløft for ansatte i private og kommunale barnehager

Private og kommunale barnehager i Sande har i 2010/2011 deltatt i et tverrfaglig prosjekt i regi av Borgestadklinikken. Tema her har vært barn som lever i familier med rusproblematikk

Ansatte har fått opplæring i hvordan hjelpe og tilrettelegge for barn som viser at de har det vanskelig og hvordan snakke med foreldre og foresatte som sliter i hverdagen med rus.
Dette har vært et tverrfaglig prosjekt hvor både barnevern, helsestasjonen, skoler m.m. har deltatt. Tanken er at det vi kan lære og gjøre sammen vil gi et bedre tilbud til de familiene som sliter.
Ressurspersoner fra barnehagene som har deltatt i prosjektet, har arrangert to kveldsseminar for alle ansatte i barnehagene, ca 130 personer. Politi, barnevern, nav, representant fra Borgestadklinikken har bidratt med innlegg. I tillegg fikk vi høre fra en ansatt som har hatt en barndom som har vært preget av rus. Dette har vært meget lærerikt og gitt barnehagene et kompetanseløft.

Dette arbeidet er knyttet opp til kommunens rullerende ruspolitiske handlingsplan som nå skal ut til høring og den vedtatte oppvekstplanen for barn og unge. Satsningsområdene i oppvekstplanen er tidlig innsats, gode overganger og ledelse. Det er ansatt en oppvekstkoordinator i 50 % som skal være med å utvikle kvaliteten i barnehager og skoler og sikre at barn og unge får et helhetlig  tilbud hvor ressursene utnyttes til det beste for innbyggerne

0 ledige stillinger
Publisert18.10.2011 13:47
Sist endret12.11.2015 08:50

Kontaktinformasjon

Webredaktør: Knut Erik Lippert