Gå til innhold

Innbyggerundersøkelsen

676 har svart på undersøkelsen. Se her om du har vunnet gavekort.
Ordfører Karl Einar Haslestad trekker vinnere av gavekort ved hjelp av lister med passordOrdfører Karl Einar Haslestad trekker vinnere av gavekort ved hjelp av lister med passord

Gavekort
Dere som har følgende passord har vunnet gavekort ved sportsbutikken i Sande:
• SNXBNG42
• EYWE7K8S
• 7WCW7LJG
Gavekortene fås ved henvendelse til biblioteket.

Hensikten med undersøkelsen
Det er første gang at Sande kommune gjennomfører en innbyggerundersøkelse. Hensikten med undersøkelsen er å bedre kvaliteten på våre tjenester og kommunen vi bor i.

Hvor mange har svart?
Av 2.500 skjemaer som ble sendt ut er det kommet inn 676 svar (27 %). Dette tilsvarer om lag 10 % av alle innbyggere over 18 år i Sande. Av innkomne svar er 58 % kvinner, 42 % menn. Alder på de som har svart fordeler seg med 19 % mellom 18-39 år, 55,9 % mellom 40-66 år og 25 % av de 67 år eller eldre. Høyeste fullførte utdanning av de som har svart er 19,6 % grunnskole, 45,4 % videregående og 34,9 % universitet/høgskole. Det er overvekt på de som bor i enebolig som de eier selv, og 72,3 % av de som har svart har bodd i Sande 15 år eller mer.

Svarprosenten er noenlunde likt fordelt, 24 % Kjeldås valgkrets, 26 % Selvik/Vammen valgkrets, 26 % Galleberg valgkrets og 27 % Haga valgkrets.

Hva skjer videre?
Det har kommet mange nyttige innspill – bl.a. til kommuneplanen, som blir nøye gjennomgått og vurdert. Resultatene fra undersøkelsen vil vi komme tilbake til. Tusen takk for hjelpen!

 

0 ledige stillinger
Publisert31.03.2011 09:38
Sist endret12.11.2015 08:50

Kontaktinformasjon

Webredaktør: Knut Erik Lippert