Vi har for tiden problemer med våre telefonlinjer.

Vi kan nås på disse mobiltelefonen

  • Servicekontoret 409 10 303
  • Haga skole 906 73 360
  • Sandetun sykehjem 469 37 694
  • Hjemmestjensten inne 911 00 865
  • Hjemmetjenesten ute 992 41 315

Øvrige vaktelefoner