Oppdatering vannlekkasje

Rundt klokken 15:00 vil det bli plassert ut drikkevann ved Coop Prix. Der kan de som ikke vann hente det. For de som ikke selv har egnede kanner så har vi sterile 10-liters vannposer.

Det kan hentes do-vann på samme sted og tidspunkt. Der er det ingen krav til desinfiserte beholdere, så bruk gjerne gamle kanner om du har.

Arbeidet med å erstatte vannledningen forbi lekkasjen går fremover og vi håper at abonnenten får vannet tilbake sent i kveld eller i løpet av natten.