Ungdomsrådet i Holmestrand er på jakt etter nye medlemmer.

Hva vi driver med:

Vi har møter annenhver måned hvor vi diskuterer saker som omhandler ungdom først og fremst. I tillegg organiserer vi også sammenkomster for ungdom i hele kommunen.

Hva kan vi gjøre for ungdom?

Ungdomsrådet har en sum penger til disposisjon for å utvikle arrangementer for barn og unge i kommunen.

Hvordan påvirker Ungdomsrådet kommunen?

Politikerne henvender seg til Ungdomsrådet når de ønsker en ung stemme inn i saker. Her har vi mulighet til å komme med våre innspill og meninger, men vi kan også foreslå egne saker.

Hvordan foregår et møte:

Møtet starter med at lederen går igjennom sakslista, også presenterer vi sakene en for en og diskuterer disse. Til slutt tar vi en beslutning om hva vi mener om den saken. Møtet heves av lederen.

Ungdomsrådet består av en leder og en nestleder som blir valgt av rådet. Medlemmene i rådet skal representere de fem skolene, Gjøklep ungdomsskole, Holmestrand Videregående, Hof skole, Sande Ungdomsskole og Sande Videregående. Fra og med januar 2020 søker vi etter til sammen 10 representanter til et sammenslått ungdomsråd fra Holmestrand og Sande. Ungdomsrådet er kompensert på lik linje som andre råd og utvalg i kommunen.

Vi håper du ønsker å søke for å være med i Ungdomsrådet i 2020