Kommunen og ASKO undertegnet 11.mai gjennomføringsavtalen for teknisk infrastruktur til Hanekleiva.

Dermed er grunnlaget lagt for en viktig næringsutvikling i området. Torbjørn Johannson, styreleder i ASKO Norge, og Knut-Andreas Kran, daglig leder i ASKO Oslofjord, takket kommunen for et godt samarbeid i prosjektet. Ordfører Elin Gran Weggesrud takket også for et ryddig og profesjonelt samarbeid, og understreket hvor viktig det er for Sande at en så stor aktør som ASKO etablerer seg i kommunen. Det ble rettet en takk til alle ansatte i kommunen og innleide konsulenter som har bidratt til at prosjektet nå kan realiseres.ASKO signering