Valg til kommunestyre i Nye Holmestrand kommune er ferdig.

Hvor mange plasser fikk det enkelte parti i det nye kommunestyret? Hvem er de nye representantene i. Hvor mange stemmer fikke de? 

Mandatfordeling

Arbeiderpartiet 11
Høyre 11
Senterpartiet 4
Fremskrittspartiet 4
Miljøpartiet de Grønne 2
Kristelig Folkeparti 1
Rødt 1
SV - Sosialistisk Venstreparti 1

Her finner du mer informasjom om hvem som kom inn, antall stemmer.

Oversikt over representanter

Antall personstemmer per kandidat

Det ble avgitt 12 411 stemmer. Det gir en  valgdeltakelse på 63,85%

Du finner flere detaljer og tall på valgresultat.no