I forbindelse med kommunereformprosjektet lokaldemokrati og innbyggermedvirkning er det laget en spørreundersøkelse til alle innbyggere.

Du kan besvare undersøkelsen innen 18. januar 2019 her

Du kan være anonym, og resultatene fra undersøkelsen blir brukt inn i kommunereformprosjektet om lokaldemokrati og innbyggermedvirkning.

Les mer om prosjektet her