Marin forsøpling og søppel langs kystlinja er et problem i hele verden, også i Oslofjorden og Sandebukta. I mai arrangeres strandryddeuka over hele landet og for første gang organiseres det nå ryddeaksjon langs hele kystlinja i Sande, og alle inviteres til å være med frivilligsentralen på en dugnad fra kl 10-14, søndag 6. mai.

 - Nå kan alle være med på vårens nyttigste søndagstur.  Sande frivilligsentral i samarbeid med Sande Lions og Sande Rotary, bidrar sammen med kulturtjenesten og kommunalteknisk avdeling i kommunen til at det blir etablert aksjonspunkter langs hele den landfaste kystlinja i kommunen forteller leder for frivilligsentralen Toril Ågedal.

Mulig for alle å være med
- Dette er et flott initiativ å organisere dette slik at alle som vil kan være med, dette takke vi lett ja til å være med på, sier Per Kveen i Sande Rotary. Vi skal være med å bemanne aksjonspunktene der alle som vil kan møte opp og være med å rydde, fortsetter han.  Sammen med Kåre Filseth i Sande Lions vil de ta i mot og møte de som vil være med, og som møter opp enten som en spontan ide eller om de har meldt seg på i forkant via nett. -Det er kjekt å vite hvor mange som vil være med så vi kan fordele folk litt utover, men spontane oppmøter også veldig velkomment sier han, og det er ingen verken øvre eller nedre aldersgrense for å delta i løpet av de fire timene aksjonen er organisert. Lag og foreninger som vi lære med som gruppe kan kjerne kontakte frivilligsentralen direkte.

 Hele kystlinja
Det er lagt opp til 11 aksjonspunkter langs kysten fra Sandviken til Øgården og det er bare å møte opp. Der blir det delt ut poser og sekker og hansker til de som ikke har med hansker selv. Info om aksjonen finnes på nettet, enten via frivilligsentralen på Facebook eller Hold Norge rent sin side. Det bare å kontakte frivilligsentralen om det passer bedre, sier Toril Ågedal. Når plukkerne har gjort sitt blir det innsamlede avfallet hentet av kommunalteknisk avdeling og Skjærgårdstjenesten.

 -Vi gleder oss og håper hele bygda vi være med disse timene første søndag i mai, avslutter de tre.