I første halvår 2017 økte innbyggertallet i Sande med 165 (+1,74%). Pr 1.juli hadde kommunen 9 661 innbyggere. Til sammenligning hadde Vestfold en vekst i innbyggertallet på 0,5%. Den nye kommunen (Hof, Holmestrand og Sande) hadde i første halvår en vekst på 1,05% og et samlet innbyggertall på 23 553.