Tirsdag 23.september 2018 var det en masseutglidning i forbindelse med anleggsarbeider Kjeldaas AS utfører ved skytterbanen på Skarsløkka. Geoteknikker har vært på stedet og utglidningen vurderes nå som stabilisert. Vannforsyningen til beboere i området ble berørt, men er nå ordnet igjen. Kjeldaas AS inviterer beboere i området og ordfører til et informasjonsmøte i Kjeldaas sine lokaler i dag 25.oktober kl 18.00. Kommunens kontaktperson er ordfører Elin Gran Weggesrud, tlf 45265040.

Sande kommune er holdt løpende orientert om situasjonen, og viser til følgende pressemelding fra Kjeldaas AS:

Kjeldaas jobber med etablering av en støyvoll ved skytterbanen på Skarsløkka i Sande. Tirsdag 23.september 2018 var det en masseutglidning i forbindelse med anleggsarbeidene vi utfører i området.

Situasjonen vurderes som stabilisert etter masseutglidning i forbindelse med anleggsarbeidene for etablering av støyvoll ved skytterbanen på Skarsløkka i Sande sent tirsdag kveld. Ingen personskader har funnet sted i forbindelse med masseutglidningen. Materielle skader begrenser seg til brudd på vannforsyning til enkelte beboere i området.

-          Geotekniker fra Multiconsult vurderer utglidningen nå som stabilisert, forteller T.A. Kjeldaas, daglig leder i Kjeldaas AS som utfører arbeidene. – Det vil fortsatt logges for eventuelle bevegelser i området, og geotekniker vil prosjektere løsninger for stabiliserende tiltak. Vi er klare til å gjenoppta arbeidene så snart prosjektering fra geotekniker foreligger.

 

Området for utglidningen er i syd/vest på støyvollen og førte til at leirmasser skled sydover ned mot dammen ca. 100 meter nedenfor. Utglidningen var delt i 2 omganger, første bevegelse skjedde i tirsdag ettermiddag og fremstod som begrenset. Kjeldaas tok imidlertid kontakt med Multiconsult, for å få omfanget vurdert av geotekniker. Det ble avdekket brudd på vannforsyning til det private vannverket til Holm & Wee Vannverk. Kjeldaas iverksatte tiltak for etablering av provisorisk vannforsyning.

 

I forbindelse med at massene igjen begynte å bevege seg, ble nødetater og beboere i området varslet. Nødetater valgte å varsle Skagerak pga. deres høyspentlinje (luftlinje) som går gjennom området. Fagfolk fra Kjeldaas vurderte i samråd med politi og brannvesen at det ikke var fare for omkringliggende eiendommer eller andre installasjoner. Vaktmann fra Kjeldaas har overvåket området natt til onsdag frem til geotekniker kunne foreta befaring i dagslys. I samråd med Sande Kommune sin VA avdeling ble det satt frem vanntank til bruk for abonnentene til det private vannverket. Det er ikke registrert nye bevegelser etter at nødetatene var på stedet kl. 00.00 tirsdag kveld.

-          Interne beredskaps- og varslingsrutiner i Kjeldaas har fungert godt, konkluderer T.A. Kjeldaas. – Grunneierne og abonnenter i Holm & Wee Vannverk holdes oppdatert om situasjonen.

 

Masseutglidningen kan ha virket ubehagelig for beboerne i området.  Vi har derfor valgt å invitere beboere på nærliggende eiendommer og ordfører til et informasjonsmøte i ettermiddag der de blir orientert ytterligere om saken. Geoteknikker vil også være tilstede på dette møtet.

Opprydding vil starte så snart forholdene ligger til rette for dette.

 

Kontaktperson: Thor Ambjørn Kjeldaas, daglig leder i Kjeldaas AS, tlf 91390653